Mei 2018 AVG

 

Bescherming persoonsgegevens

 

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens serieus. Huiswerkbegeleiding Nijverdal zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Over ons

 

Onze gegevens zijn: Huiswerkbegeleiding Nijverdal, Keizerserf 38, 7442 MN Nijverdal KvK: 51835363

Huiswerkbegeleiding is een onderdeel van  @speelleerdoen en staat onder die naam ingeschreven bij de KvK.

www.huiswerkbegeleidingnijverdal.nl wordt beheerd door Ingrid Aaltink

 

Welke gegevens verzamelen we nu precies?

 

Wanneer jij je voor één van onze producten en/of diensten ( workshop, training, (groeps)bijles, informatieavond, lezing enz. ) inschrijft zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam, Bedrijfsnaam, Straat en huisnummer, Postcode en woonplaats, Telefoonnummer privé/werk,E-mailadres, Geboortedatum, Gezinssamenstelling, Burgerlijke staat, Schoolgegevens en inlogcodes Magister/SomToday of anders

 

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

 

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 1. Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwsbrieven. We doen dit ook alleen als jij hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. Je kunt je elk moment hiervoor weer afmelden.
 2. Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een formulier voor een offerteaanvraag en/of contactformulier, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag.
 3. Je voornaam, achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, gezinssamenstelling en burgerlijke staat, die je invult bij een intakeformulier voor een individueel onderzoek, worden gebruikt om een verslag te kunnen maken.
 4. Bij inschrijving voor huiswerkbegeleiding, bijlessen en trainingen gebruiken we alleen die gegevens die nodig zijn om jou zo goed mogelijk te helpen.                                                                                                                                                     

Delen van gegevens met derden 

                                          

Huiswerkbegeleiding Nijverdal deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Een goed voorbeeld waarbij wij een verwerkersovereenkomst hebben is Studi,  ons online leerlingvolgsysteem,  FacturenSturen.nl en Vagevuur Administratie & Advies.  In de toekomst zullen we met meerdere bedrijven zo’n overeenkomst aangaan om onze dienstverlening uit te breiden.                                                                                                                                         

Jouw gegevens bij huiswerkbegeleidingnijverdal.nl

 

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief,  je hebt aangemeld voor een informatie avond, workshop, training, huiswerkbegeleiding, bijles, een individueel onderzoek of een contactformulier hebt ingevuld voor een andere dienst en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

 

Beveilig persoonsgegevens

 

Huiswerkbegeleiding Nijverdal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@huiswerkbegeleidingnijverdal.nl      

                                                                                                                                                         

Social Media                                                                                                                                                                                                            

Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons. Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Huiswerkbegeleiding Nijverdal is te vinden op FaceBook, Twitter en  Instagram.                                        

 

Links

 

Op onze website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten huiswerkbegeleidingnijverdal.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.                                                                                          

 

(Wettelijke) Bewaartermijn

 

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor mails, word je op een uitschrijflijst gezet die NIET meer gemaild wordt. Evenwel blijf je nog een paar maanden in het systeem. De uitschrijflijst wordt elk kwartaal/of halfjaar definitief verwijderd.

Wanneer je klant bent, worden de facturen met jouw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.

Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan, om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

 

Leer meer over ons!

Locatie

 

 • Portlandweg 6 (hoek Nicolaas Beetsstraat, achterom)            
 • 7442 VC  Nijverdal
 • Tel: 06 31 96 67 62

 

 • Huiswerkbegeleiding
 • Bijlessen
 • Workshops
 • Trainingen
 • Kennis Educatie Centrum
 • en meer....