Studiemeter

De Taalniveautest (TNT), de Rekenniveautest(RNT) en het Language Level Assesment (LLA) zijn betrouwbare instrumenten om het taal- en tekenniveau van leerlingen te meten én hun ontwikkelingen te volgen.

 

De RNT is voor het schooljaar 2016 - 2017 volledig vernieuwd. Deze sluit nog beter aan op de laatste inzichten op rekengebied en de belevingswereld van de leerling.

 

De uitslag van de niveautest is het startpunt van het vervolgtraject. We bepalen op basis van de resultaten van de niveautest op welk niveau en met welke onderdelen een leerling aan de slag gaat. Dit is de meest efficiënte manier om leerlingen gedifferentieerd naar hun einddoel te begeleiden.

 

Werken aan hun doel hier in de praktijk, thuis maar ook op school (tussenuur).

Desgewenst kan er ook met school overleg plaatsvinden over de ontwikkelingen. 

 

Vraag naar de mogelijkheden buiten de huiswerkbegeleiding om.

Nederlands - rekenen - Engels - op verschillende niveaus

Duits (vanaf vmbo niveau) 

 

ingrid@huiswerkbegleiding.nl

 

Leer meer over ons!

Locatie

 

  • Portlandweg 6 (hoek Nicolaas Beetsstraat, achterom)            
  • 7442 VC  Nijverdal
  • Tel: 06 31 96 67 62

 

  • Huiswerkbegeleiding
  • Bijlessen
  • Workshops
  • Trainingen
  • Kennis Educatie Centrum
  • en meer....