Elk jaar zoeken we een studenten uit 5 en of 6 gymnasium die mee helpt met overhoren, uitleggen en ondersteunen met het maken van huiswerk. 

Ben jij diegene die we zoeken?

Laat het ons weten!

Ik ben Erik Borghuis. In het dagelijks leven ben ik docent en wiskunde en rekenen bij CSG Reggesteyn locatie Noetselerbergweg in Nijverdal. Op deze locatie verzorg ik lessen in de onderbouw, dat betekent op het niveau 1 HAVO tot en met 3VWO. Daarvoor ben ik 6 jaar werkzaam geweest op de VMBO locatie in Nijverdal, waar ik aan alle niveaus lessen rekenen en wiskunde heb gegeven.

Qua opleiding heb ik een afgeronde lerarenopleiding wiskunde (2e graads), een afgeronde bedrijfskunde opleiding (post-HBO) en een afgeronde HTS opleiding (chemische technologie) Voor de huiswerkbegeleiding zal ik ondersteuning verzorgen voor de lessen wiskunde, rekenen, economie, scheikunde, mens & natuur en mens & maatschappij.

 

Ik ben Anja Houkema. 

De afgelopen 25 jaar heb ik als begeleider op het Huiswerkinstituut in Nijverdal gewerkt. Nadat het Huiswerkinstituut in juli 2016 is gesloten heb ik werk kunnen vinden bij Huiswerkbegeleiding Nijverdal.

Hier zal ik in principe in alle vakken begeleiding kunnen bieden. Ik heb een afgeronde chemische opleiding (HBO) en heb in het verleden 5 jaar als research-analist gewerkt bij een groot chemisch bedrijf. Verder heb ik 5 jaar Nederlands gegeven op een Educatief Centrum, aan mensen die de Nederlandse taal niet beheersten.

Mijn naam is Jan Brouwer.

De afgelopen 45 jaar ben ik in het onderwijs werkzaam geweest als leraar, conrector en rector.

 

Ik vind het leuk om leerlingen te helpen, vooral als ze moeite hebben met de vakken wiskunde en natuurkunde (ook in de bovenbouw).  

Ik ben Wietkse Siffels. Vrouw van een lieve man, moeder van een puber zoon, docent aardrijkskunde, kindercoach en IKleerleren trainer.

Als moeder van een hoogbegaafde zoon weet ik tegen wat voor problemen kinderen en ouders aan kunnen lopen als het gaat om school, leren en sociaal emotionele vaardigheden.

Helaas zijn er nog veel vooroordelen over en beperkingen voor kinderen die op een of andere manier buiten het gemiddelde vallen, maar door mijn creatieve kijk op alles om mij heen vinden we altijd de weg die past.

Ik werk sinds 2001 met heel veel plezier in het voortgezet onderwijs. Hier mag ik leerlingen van alle niveaus enthousiasmeren voor het mooie vak aardrijkskunde. Huiswerk geven is hier natuurlijk een deel van en we probeer dat zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de belevingswereld en de behoeftes van de leerlingen, om zo tot mooie resultaten te komen. 

In mijn eigen praktijk, IKsamensterk Kindercoaching in Zwolle worden kinderen en hun ouders begeleid om te worden wat ze al zijn. Daar waar nodig overwinnen we obstakels en ontwikkelen we vaardigheden.

Omdat ik eerst naar het kind kijk en pas daarna naar de eventuele problemen, zal ik altijd aan sluiten bij het kind en zo als begeleider de weg van het kind volgen. Slechts hier en daar bijsturend voor een zo optimaal mogelijk resultaat.

 

Mijn naam is Henk-Jan Harbers en ik zit in 6 gymnasium op Reggesteyn Noetsele. Ik speel trombone en zit ook op voetbal. Ik ben geboren in Engeland en heb daaropvolgend 10 jaar in het buitenland gewoond. Les kreeg ik altijd in het Engels en dit vind ik sowieso heel leuk om door te geven aan leerlingen.

 

Op school ben ik eigenlijk altijd al een aanspreekpunt geweest voor medeleerlingen. Als de stof niet begrepen werd kwamen medeleerlingen vaak naar mij toe voor uitleg. Vandaar zit ik ook in de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad op school. De huiswerkbegeleiding is zo leuk omdat je in een ontzettend prettige sfeer werkt en ik de mogelijkheid heb om de leerlingen op een enthousiaste manier begeleiding te geven zodat ze niet alleen de stof begrijpen maar er ook echt plezier in gaan krijgen!

Ik ben Kaily van der Heide en ik zit op Reggesteyn Noetsele in 5 VWO.

Mijn hobby’s zijn piano spelen, boogschieten en taekwondo. Zo nu en dan help ik als vrijwilliger bij de sterrenwacht N/H met het bedienen van de verschillende sterrenkijkers en het geven van voorlichting aan kinderen. Het is super dat ik het begeleiden nu kan inzetten om scholieren te helpen. Ik weet dat het aanleren van een goede leermethode heel veel oplevert. De eerste twee jaar van mijn middelbare school waren best lastig. Ik had geen structuur in mijn leren. Daarom wil ik graag anderen helpen een eigen manier van leren te laten vinden, zodat ze school niet meer zien als een obstakel en leren gemakkelijker wordt. Zelf ben ik goed in de exacte vakken, maar talen gaan mij nu ook beter af.

 

Mijn naam is Filis Citgez-Cavas. Ik ben opgegroeid in België, in het Franstalige gedeelte. Ik beheers deze taal dan ook niet alleen op schrift maar juist ook in de dagelijkse praktijk. In België was ik secretaresse maar deze functie heb ik in Nederland niet willen voortzetten.

Inmiddels woon ik sinds 2009 in Rijssen en heb mijn plekje hier helemaal gevonden. De Franse taal heb ik altijd al een mooie taal gevonden, dit deel ik graag met iedereen. Daarom heb ik van mijn hobby mijn werk gemaakt. Inmiddels geef ik al 4 jaar les op het ROC in Almelo aan volwassenen. Dit doe ik altijd met veel plezier.

Het leuke van Huiswerkbegeleiding Nijverdal is dat ik kinderen heb van dezelfde leeftijd. Ik weet dus goed hoe ik op een leuke manier kan helpen. De kinderen moeten het leuk vinden om hier te zijn! 

Ik ben Bram Heerdink. Ik studeer docent economie voor het vmbo, havo/vwo en mbo. Op dit moment zit ik in mijn tweede jaar van deze studie en volg ik deze studie met erg veel plezier.

Voor huiswerkbegeleiding Nijverdal zal ik vooral ondersteuning geven bij economie en mens & maatschappij. Daarnaast kan ik ook ondersteuning bieden voor wiskunde in de onderbouw havo/vwo en rekenen.

Ik ben Jennifer Valk. Docent Nederlands en taal bij Thorbecke Scholengemeenschap locatie Russenweg te Zwolle. Op deze locatie wordt lesgegeven aan het vmbo en het praktijkonderwijs. Ik geef zelf les aan de eerste en tweede klas vmbo basisgericht en kadergericht. Voordat ik in Zwolle kwam werken, heb ik lesgegeven in Groenlo en Deventer. In Groenlo gaf ik les aan klas 3 en 4 havo/vwo en in Deventer aan klas 1 vmbo basisgericht. Maar mijn werkervaring is begonnen in het basisonderwijs. Ik heb namelijk de pabo afgerond en heb daarna veel ingevallen op verschillende basisscholen. Ik ga huiswerkbegeleiding vooral ondersteunen met mijn kennis over Nederlands, maar daarnaast kan ik ook helpen met andere vakken.       

Ik ben Ingrid Aaltink. Kinder- Opvoed- en leerstijlcoach, moeder van een dochter met dyscalculie en dyslexie en een zoon met epilepsie en PDD NOS.

Mede door hun, doe ik wat ik nu doe.  En dat is oplossingsgericht kijken naar het kind. Dat gebruiken wat al in een kind van nature zit en dat uitvergroten/versterken. Het kind de kans geven om zich te ontdekken, er zit zoveel verscholen.

Afgelopen jaren heb ik me gespecialiseerd in het beelddenken, leerprocessen en blokkades.  Diverse opleidingen en cursussen gevolgd. Waaronder "Ikleeranders", "Ikleerleren", Jamara rekenen, Practioner VAK Denkbeeld, Executieve Functies, Leer strategieën, Studievaardigheden, Kinder- en opvoedcoach en veel meer.

 

Ik ben autodidact en ervaringsdeskundige en zet humor, creativiteit, passie en inspiratie in om een doel te verwezenlijken.

Als leerstijlcoach laat ik leerlingen zien dat je ook in minder tijd goede cijfers kunt halen. Verder mag ik graag kinderen motiveren om het beste in hun zelf omhoog te halen.  Mijn motto is : Verwonder jezelf!