Huiswerkbegeleiding Intensief Plus

 

Deze begeleiding is voor zeer gemotiveerde leerlingen! Wij verwachten van de leerling ook een inspanningsverplichting.

 

 

Huiswerkbegeleiding Intensief met extra de drempel of een screeningdrempel toets taal en/of rekenen. Aan de hand van de uitslag gaan we kijken of we op één of beiden onderdelen omzetten in extra begeleiding door middel van een online programma. Tijdens de eerste 3 maanden wordt uw kind daar volledig in begeleid en ondersteund. 

 

Na deze 3 maanden zou u kind alleen verder kunnen...

 

 

Mocht dit toch niet gewenst zijn, dan kunnen we doorgaan met de gewone huiswerkbegeleiding.

 

 

Screening drempeltoets taal

 

 

Drempeltoets Taal, Nederlands 1F-2F-3F-4F bevat testmateriaal om in twee testrondes van circa 45 minuten te bepalen of een taalniveau door de leerling wordt beheerst. 

 

 

 

1F eind basisonderwijs: op de drempel naar het vo;

2F eind vmbo en havo 3: op de drempel naar mbo2. Dit geldt als het niveau dat minimaal nodig is om maatschappelijk goed te kunnen functioneren;

3F eind mbo 4: de drempel naar hoger beroepsonderwijs;

4F eind vwo: op de drempel naar wetenschappelijk onderwijs.

 

 

Deze toets mag uw kind nog 1 of  2 keer herhalen binnen een jaar! Dit om te kijken of hij/zij vooruit is gegaan.

en/of

Screening drempeltoets rekenen

 

 

De Drempeltoetsen Rekenen 1F-2F-3F-4F bevatten testmateriaal om in één testronde van circa 45 minuten te bepalen op welk rekenniveau de leerling zich bevindt. 

 

Wat betekenen de verschillende niveaus?

 

1F = eind basisonderwijs: op de drempel naar het vo;

2F = eind vmbo en havo 3: op de drempel naar mbo2. Dit geldt als het niveau dat minimaal nodig is om maatschappelijk goed te kunnen functioneren;

3F = eind mbo 4: de drempel naar hoger beroepsonderwijs;

4F = eind vwo: op de drempel naar wetenschappelijk onderwijs.

 

Deze toets mag uw kind nog 1 of  2 keer herhalen binnen een jaar! Dit om te kijken of hij/zij vooruit is gegaan.

 

Leer meer over ons!

Locatie

 

  • Portlandweg 6 (hoek Nicolaas Beetsstraat, achterom)            
  • 7442 VC  Nijverdal
  • Tel: 06 31 96 67 62

 

  • Huiswerkbegeleiding
  • Bijlessen
  • Workshops
  • Trainingen
  • Kennis Educatie Centrum
  • en meer....