Helaas hebben we op dit moment geen geschikte Duitse leerkracht.

 

Cursus Duits.

 

Je kunt elk moment instromen. 

 

Aan de hand van een leerwerkboek ga je ongeveer verder met Duits waar je op de Middelbare school mee bent gestopt in  een digitale omgeving waarin je verschillende opdrachten krijgt. Je begint met een stukje herhaling maar al snel je ga je verder in je eigen tempo.

 

Opbouw van de methode is:

 

  • Kijken & luisteren
  • Lezen
  • Grammatica
  • Spreken & gesprekken voeren
  • Schrijven

De methode is sector-onafhankelijk, combineert opdrachten in alledaagse context met opdrachten in beroepsgerichte context en speelt in op de belevingswereld van de cursist/leerlingen.

 

De methode bestaat uit drie leerwerkboeken A, B en C.

Je kunt afhankelijk van je voorkennis over Duits vaardigheden oefenen met makkelijker en moeilijker onderwerpen.

 

We komen op Maandagavond om 19.30 uur elke 14 dagen bij elkaar voor 90 minuten. We oefenen dan met spreken in het openbaar aan de hand van spel- en oefen materiaal.

 

Kosten doorlopende cursus Duits € 12,50 per maand.

 

Boeken (eenmalige kosten) per stuk € 17,50  er zijn 3 boeken A, B en C en je leert op  A1, A2, B1 en B2 niveau. Op de cursus wordt uitleg gegeven hoe het werkt.

Eenmalig licentiekosten online leeromgeving € 21,00 voor 4 jaar (ook na de cursus kun je blijven oefenen)